Formål

  • Patientdataforeningens primære formål er at fremme tryg fortrolighed mellem patient og læge.
  • Patientdataforeningen arbejder for beskyttelsen af tavshedspligten i det moderne informationsamfund, herunder beskyttelse af patienternes personlige helbredsoplysninger og ret til privatliv og informeret samtykke.
  • Patientdataforeningen arbejder konkret for at personlige helbredsoplysninger, som uden patienten og lægens vidende, er høstet via datafangst fra de praktiserende og samlet i DAMD registret uden lovhjemmel, skal blokeres og slettes. De ulovligt indsamlede data skal ikke opbevares i Rigsarkivet og skal slettes herfra, med mindre der er afgivet individuelt samtykke til arkivering.
  • Patientdataforeningen kan rette henvendelse til offentlige myndigheder og anlægge eller intervenere i retssager med domstole.
  • Patientdataforeningen kan være grupperepræsentant i gruppesøgsmål.