Indmeldelse

 

Regler for indmeldelse i Patientdataforeningen:

  • Når du melder dig ind i patientdataforeningen giver du tilladelse til, at foreningen kan skrive officielle breve, rette henvendelse til offentlige myndigheder og agere juridisk på dine vegne overfor domstole i overensstemmelse med foreningens vedtægter.                                                                Din tilladelse vil udelukkende blive anvendt til de formål som foreningen arbejder for: Bevarelse af lægens tavshedspligt og af patientens ret til privatliv -herunder at videregivelse af patientens fortrolige helbredsoplysninger kun må ske med informeret samtykke.                                                                                                      Aktuelt er de første mål at forhindre en kopi af DAMD til Rigsarkivet, samt at iværksætte sletning af de gennem 7 år ulovligt indsamlede patientdata i Dansk Almenmedicinsk Database, DAMD. Grunden til at vi beder dig oplyse din fødselsdato på indmeldelsesblanketten er, at foreningen skal oplyse den, når vi fremsætter krav om sletning på dine vegne.
  • Indmeldelsen sker elektronisk. Det er gratis at melde sig ind.
  • Foreningen forsøges primært drevet via frivillige donationer. Et kontingent kan blive nødvendigt senere, men det vil ikke andrage mere end max. 100 kr årligt for P-medlemmer og 500 kr årligt for L-medlemmer. Hvis kontingent bliver indført, vil proceduren ved restance være således, at bestyrelsen sletter medlemmer der er mere end 60 dage i restance og samtidig bortfalder eventuel kontingentkrav.

 

Indmeldelse sker i 2 kategorier: Patientmedlem (P-medlem) eller Lægemedlem (L-medlem)

  • Som P-medlem skal man være myndig og i besiddelse af et dansk sygesikringskort.
    Ved indmeldelse opgives navn, adresse, e-mail og fødselsdato.
  • Som L-medlem skal man være praktiserende læge med overenskomst med sygesikringen. Ved indmeldelse opgiver man navn, ydernummer, klinikadresse og e-mail.

(BEMÆRK AT DU SKAL BRUGE SKRÅSTREGER MELLEM TALLENE NÅR DU SKRIVER DIN FØDSELSDATO, EKSEMPELVIS: 23/07/1968)

KLIK PÅ EN AF KNAPPERNE HERUNDER FOR AT MELDE DIG IND:

P-medlem L-medlem                          FOR PATIENTER                                                 FOR PRAKTISERENDE LÆGER