Interessefællesskaber

Patientdataforeningen ønsker uafhængighed af andre interesser end de der knytter sig til fællesformålet.

Dog søger foreningen aktivt at knytte et formelt samarbejde med andre uafhængige organisationer, hvis formål er sammenfaldende over patientdataforeningens, herunder IT politisk forening, Etisk råd, Forbrugerrådet, Rådet for større datasikkerhed m.fl.

Læs mere om disse foreninger her:

http://taenk.dk/

http://www.itpol.dk/

http://www.rfsits.dk/

http://www.etiskraad.dk/