Indkaldelser og referater

Referat af stiftende møde/Generalforsamling i Patientdataforeningen 22.2 – 2015

Tilstede på den stiftende generalforsamling var Praktiserende læge Thomas Birk Kristiansen (formand), praktiserende læge Trine Jeppesen (kasserer) Patient/borger Nina L. Christensen, patient/borger Birthe Kjærgaard.
Pt. udgør de fire nævnte personer Patientdataforeningens bestyrelse, men der er åbnet mulighed for en senere udvidelse af bestyrelsen med op til i alt syv personer.

Formandens beretning:

  1. Patientdataforeningen blev dannet på et stiftende  d. 16. Jan. 2015 med det formål at bevare lægens tavshedspligt i det fortrolige rum mellem læge og patient; samt at bevare patientens ret til privatliv og selvbestemmelse. Aktuelt vedr. deling af fortrolige helbredsdata.På det stiftende møde valgte bestyrelsen læge Thomas Birk Kristiansen som formand og læge Trine Jeppesen som kasserer, samt godkendte foreningens vedtægter.

Status for aktuelle sager:

  1. Foreningens advokat Eigil Lego Andersen sendte d. 18. feb. et brev til kulturminister M. Jelved, Rigsarkivaren og Folketingets Sundhedsudvalg, hvori han gør opmærksom på, at der ikke på nuværende tidspunkt er hjemmel i arkivloven til at kræve en kopi af DAMD. Patientdata-foreningen forventer derfor, at sagen løser sig ved, at kulturministeren fastslår, at Rigsarkivarens krav er uberettiget, således at Region S kan igangsætte sletningen af den ulovlige database, i overensstemmelse med regler i gældende persondatalov. Skulle kulturministeren mod forventning skifte mening og fremsætte forslag om hjemmel til arkivering af den ulovlige database, vil foreningen i samarbejde med sin advokat overveje at få prøvet sagen ved domstolene.
  2. PLO- Pressemeddelelse:                                                                                                                             20. feb. sendte PLO´s formand Bruno Melgaard Jensen brev til kulturminister Marianne Jelved og anmodede om et møde i anledning af, at hun i modsætning til sine tidligere udtalelser nu ikke vil modsætte sig, at Rigsarkivet får en kopi af DAMD med de ulovligt indsamlede fortrolige patientoplysninger.
  3. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i maj eller juni, første gang efter udløbet af første regnskabsår. Det vil sige første gang i maj/ juni 2016.                          Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være Foreningen i hænde senest 10. april pågældende år. Referatet er godkendt af bestyrelsen 25. feb. 2015
    Referent Birthe Kjærgaard