Danmarks Statistik og Syddansk Universitet vil ikke slette ulovlige kopier af data fra DAMD-Bed dem slette dine data!

Det kniber gevaldigt med at få Danmarks Statistik og Syddansk Universitet til at slette ulovlige kopier af data fra DAMD. Der gælder selvfølgelig de samme regler for ulovlige kopier af DAMD, som for selve DAMD
.
Det kan ikke udelukkes at disse myndigheders motivation til at trykke på sletteknappen, kan hjælpes på vej, hvis I hjælper med at gøre opmærksom på deres sletteansvar.

Jeg vil derfor opfordre alle, der ønsker deres ulovlige DAMD data, der ligger hos Danmarks Statistik og Syddansk Universitet, til at skrive til dem.

Email Danmarks Statistik: dst@dst.dk
Emial Syddansk Universitet: sdu@sdu.dk

Her er en tekst til inspiration

Kære Danmarks Statistik og/eller Syddansk Universitet

I har i en årrække behandlet dataudtræk fra DAMD databasen. Data i DAMD er indsamlet ulovligt og skal slettes. Det har myndigheder fastslået. I ligger fortsat inde med kopier af DAMD. Disse burde være slettet. Der gælder de samme regler for kopier af DAMD, som for selve DAMD.

I henhold til paragraf 37 stykke 1 i persondataloven, vil jeg hermed anmode om at få alle de oplysninger, der måtte eksistere identificerbart på min person, slettet fra alle de udtræk I måtte ligge inde med, fra DAMD databasen.

Jeg vil gerne bede om en skriftlig bekræftelse på at i har modtaget min sletteanmodning, at i vil imødekomme den og jeg vil ligeledes gerne bede om en notifikation, når sletningen er fuldført.

Forud for sletningen og også hvis I ikke sletter så ønsker jeg aktindsigt i til hvilke formål og projekter mine personlige oplysninger er anvendt.

Mvh
Navn
Cpr Nr