Brev fra Patientdataforeningen til Regionsrådet i Syd (d. 19. marts)

Kære Regionsråd
Region Syddanmark har i december 2014 meldt ud, at DAMD skal slettes, og udtrykt stor skepsis over for Rigsarkivarens krav om en kopi før sletningen.
Rigsarkivarens krav bremsede imidlertid sletningen.
Der foreligger nu et brev fra Kulturministeriet, hvoraf det klart fremgår, at der ikke er hjemmel i den nuværende arkivlov til at kræve en kopi til Rigsarkivet, inden de ulovlige data slettes. Det var der selvfølgelig heller ikke i december, januar eller februar, men Rigsarkivaren har haft held til at hindre den af Regionen besluttede sletning.
Rigsarkivet har fredag den 13. marts sendt en bekendtgørelse i høring, som skaber den konkrete hjemmel til at indhente DAMD. Bekendtgørelsen kan findes her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/47463. Bekendtgørelsens høringsfrist er sat til 14 dage. Der kan derfor inden for kortere tid foreligge den hjemmel, Rigsarkivaren ønsker sig. Rigsarkivaren vil nemlig lave den selv. Men den er der ikke nu, og det vil sige, at intet hindrer Region Syddanmark i at slette DAMD i henhold til sin beslutning fra december.
Patientdataforeningen vil derfor appellere til Region Syddanmark om nu at gøre det, man selv har besluttet, men blev bremset i på et helt forkert grundlag. Det anstændige er at slette denne store mængde ulovlige og stærkt personfølsomme oplysninger.
Praktiserende Lægers Organisation (PLO) appellerer ligeledes til at gøre det samme. For pressemeddelelse herom se link: http://www.laeger.dk/…/pa…/portal/LAEGERDK/Laegerdk/Nyheder…
MVH
Formand for Patientdataforeningen Thomas Birk Kristiansen