Udtalelse fra PLO-formanden i Ugeskrift for læger.

PLO: Ulovligt indsamlede data skal ikke bevares

Det ”vækker stor forundring” hos de praktiserende læger, at kulturminister Marianne Jelved (R) har besluttet, at Rigsarkivet skal bevare en kopi af almen praksis’ DAMD-database.

”Data, der er ulovligt indsamlet, skal naturligvis slettes og ikke gøres tilgængelige. Især når der er tale om stærkt personfølsomme oplysninger. Det meldte ministeren meget klart ud før jul. Så det er mig helt ubegribeligt, at hun nu har skiftet holdning” siger PLO’s formand Bruno Melgaard Jensen i en pressemeddelelse.

”Det er nogle afgørende principper, der her er på spil. Lægens tavshedspligt er en nødvendig forudsætning for tryghed og fortrolighed i læge-patient forholdet. Og den fortrolighed trues, hvis ulovligt indsamlede oplysninger gøres tilgængelige for eftertiden”.

PLO-formanden advarer om, at det for fremtiden kan blive ”meget svært at få læger til at medvirke til nogen form for dataindsamling”, hvis et flertal i Folketinget giver ministeren lovhjemmel til at bevare den store mængde personfølsomme data i Rigsarkivet.

”Vi vil i PLO nu tage kontakt til Kulturministeriet for at få afklaret, hvad der skal ske, og for at orientere om, at det fortsat er vores klare holdning, at en ulovligt indsamlet database ikke skal bevares for eftertiden,” siger Bruno Melgaard Jensen.

Minister: Rigsarkivet får alligevel en kopi af DAMD (link)