Alle indlæg af docr

Udtalelse fra PLO-formanden i Ugeskrift for læger.

PLO: Ulovligt indsamlede data skal ikke bevares

Det ”vækker stor forundring” hos de praktiserende læger, at kulturminister Marianne Jelved (R) har besluttet, at Rigsarkivet skal bevare en kopi af almen praksis’ DAMD-database.

”Data, der er ulovligt indsamlet, skal naturligvis slettes og ikke gøres tilgængelige. Især når der er tale om stærkt personfølsomme oplysninger. Det meldte ministeren meget klart ud før jul. Så det er mig helt ubegribeligt, at hun nu har skiftet holdning” siger PLO’s formand Bruno Melgaard Jensen i en pressemeddelelse.

”Det er nogle afgørende principper, der her er på spil. Lægens tavshedspligt er en nødvendig forudsætning for tryghed og fortrolighed i læge-patient forholdet. Og den fortrolighed trues, hvis ulovligt indsamlede oplysninger gøres tilgængelige for eftertiden”.

PLO-formanden advarer om, at det for fremtiden kan blive ”meget svært at få læger til at medvirke til nogen form for dataindsamling”, hvis et flertal i Folketinget giver ministeren lovhjemmel til at bevare den store mængde personfølsomme data i Rigsarkivet.

”Vi vil i PLO nu tage kontakt til Kulturministeriet for at få afklaret, hvad der skal ske, og for at orientere om, at det fortsat er vores klare holdning, at en ulovligt indsamlet database ikke skal bevares for eftertiden,” siger Bruno Melgaard Jensen.

Minister: Rigsarkivet får alligevel en kopi af DAMD (link)

Velkommen til Patientdataforeningen!

I 7 år er alle danske patienters personlige oplysninger ulovligt og uden lægens vidende, hentet ud fra de praktiserende lægers computersystemer og samlet i databasen DAMD. Oplysningerne er brugt til forskellige formål, herunder formål som patienten ifølge loven skal informeres om og give samtykke til. DAMD er ulovlig og skal nu slettes. Data går ikke tabt. Data findes stadivæk i de praktiserende lægers computerjournaler.

Myndighederne lægger nu op til at en kopi af det ulovlige register skal opbevares i Rigsarkivet, således at det fortsat kan stilles til rådighed og udnyttes til de samme formål, uden at patienterne har givet tilladelse. Det mener vi i Patientdataforeningen er forkert.

Tryghed og fortrolighed er en nødvendighed i læge-patientforholdet, også i et tiltagende digitaliseret sundhedsvæsen. Patientdataforeningen er en fælles læge-patient forening, der arbejder for en styrkelse af patientens ret til information og medbestemmelse samt bevarelse af lægeløftets fortrolighedsprincip.

Ved at melde sig ind i foreningen, støtter man op om bevarelse af tavshedspligten og at ulovligt indsamlede data ikke skal kunne anvendes uden tilladelse fra den enkelte patient.

Praktiserende læge Trine Jeppesen
Praktiserende læge Thomas Birk Kristiansen